22 januari 2019

Focusgroep acute interne geneeskunde

Datum: 22 januari 2019
Locatie: wisselend Tijd: 18.00-19.30 uur

Acute interne geneeskunde is een relatief jong specialisme. Vanaf 2010 geldt het als aandachtgebied in Nederland. Factoren als vergrijzing van de bevolking en toename van de multiprobematiek bij (oudere) patiënten vereisen speciale kennis en expertise in acute situaties die door de specialisten op het gebied van acute interne geneeskunde opgevuld kan worden.

Gezien het belang van een goed lopende keten op dit gebied zijn we in augustus 2015 gestart met een focusgroep acute interne geneeskunde. Doelstelling is het verbeteren van de samenwerking binnen de prehospitale keten (ambulancedienst, meldkamer, huisarts) en alle ziekenhuizen in de regio Limburg. Een samenwerking die zich richt op zorgvernieuwing, kwaliteit en veiligheid en onderzoek. Daarnaast is het delen van kennis en best practices een middel om de keten verder te optimaliseren. Door uit te gaan van de huidige keten kunnen knelpunten gesignaleerd worden en kunnen we gezamenlijk werken aan het oplossen hiervan.

Om focus aan te brengen in dit brede diagnosegebied, is gestart met de diagnose ‘Sepsis’. Aandachtspunten zijn: bewustheid van de criteria om sepsis te diagnosticeren, manieren van overdracht en de rol van de ambulancediensten.