23 november 2020

Focusgroep acute psychiatrie

I.v.m. corona vindt deze focusgroep online plaats.

Samenstelling

In de focusgroep acute psychiatrie is de gehele keten vertegenwoordigd. Vanuit de tripartite gedachten is tevens de patiënt vertegenwoordigd door een ervaringsdeskundige en sluit de verzekeraar aan op verzoek.

Zie voor meer informatie "Focusgroep Acute Psychiatrie"