28 mei 2019

Focusgroep CVA

Datum: 28 mei 2019 
Tijd: 18.00-19.30 uur
Locatie: Zuyderland MC Sittard

De focusgroep CVA bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling neurologie en SEH van de zes ziekenhuizen in Limburg, de RAV Limburg Noord, de GGD Zuid Limburg (afdeling ambulancezorg), huisartsen uit verschillende regio's in Limburg en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).

De focusgroep CVA richt zich op het stroomlijnen van het proces van intraveneuze trombolyse. Ieder jaar worden benchmarks gepresenteerd en bespreken de centra hoe het proces verder geoptimaliseerd kan worden. Ook de behandeling en procedure rondom TIA's wordt hierin meegenomen.

In aansluiting hierop richt de aandacht zich op het onderzoek naar de arteriële behandeling bij grote media-infarcten ( de Intra-arteriële trombolyse, IAT). In een groot landelijk onderzoek ( de MR CLEAN trial: (Multi center Randomized Clincical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands) is onderzocht wat de resultaten zijn van IAT bij stroke-patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria. In 2014 is de inclusie van patiënten in de MR CLEAN trial gestopt. De resultaten uit de trial zijn inmiddels bekend. De gunstige uitkomsten hebben geleid tot het instellen van een proefperiode voor alle deelnemende centra, waarin de procedure wordt voortgezet. Maastricht en Heerlen zijn de centra die hebben deelgenomen aan de trial.

In 2017 is in goed overleg bepaald dat de IAT gecentreerd wordt in het MUMC+ in Maastricht. Een aantal specialisten uit Zuyderland Heerlen zullen intensief betrokken blijven.

Tevens is in 2017 het ’Protocol regionale inrichting beroertezorg’ voor de regio Limburg vastgesteld in de focusgroep CVA. Dit is in juni 2017 als kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ aangeboden aan het Zorginsituut Nederland ter opname in het openbare Register.

Op basis hiervan vindt een voortdurend proces van optimalisatie plaats in de focusgroep, waarbij met de verwijzende centra wordt afgestemd om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij zijn de doorlooptijden van essentieel belang, aangezien bewezen is dat het effect van de behandeling groter is naarmate de behandeling sneller kan starten (Time = Brain). Ook kwaliteitscriteria, zoals een efficiënte overdracht en afstemmen met de ambulancediensten zijn onderwerp van gesprek.