12 maart 2020

Focusgroep myocardinfarct Limburg Noord

Datum: 12 maart 2020
Tijd
: 18.00-19.30 uur
Locatie: VieCuri Medisch Centrum Venlo

Limburg Noord
De focusgroep AMI Limburg Noord bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling cardiologie en de SEH/EHH van twee van de drie noordelijke ziekenhuizen, Venlo en Roermond, AmbulanceZorg Limburg Noord, huisartsen en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).
Vanuit het NVVC-Connect lidmaatschap zijn een aantal nieuwe aandachtspunten geformuleerd, betrokkenheid van het revalidatietraject bij de keten en deelname van een patiëntvertegenwoordiger bij de focusgroep.

De SEH-artsen zijn vertegenwoordigd en er is een onderzoeker toegevoegd aan de focusgroep die onderzoek doet naar de doorlooptijden. Samen met de huisarts kijken ze naar het huidige triagemodel (NTS) in relatie tot de uiteindelijke diagnose die gesteld wordt. Ook andere klachtenpatronen, zoals bijvoorbeeld het verschil van klachten bij vrouwen krijgen hierbij aandacht.

Om het revalidatieproces goed in beeld te krijgen is een medewerker toegevoegd die zich bezig houdt met het optimaliseren van de revalidatie.
Tevens is afgesproken dat een patiëntvertegenwoordiger een keer per jaar deelneemt aan de focusgroep.

Daarnaast is er doorlopend aandacht voor aanpassing van protocollen en de recent opnieuw geformuleerde kwaliteitsindicatoren.