16 januari 2020

Focusgroep myocardinfarct Zuid

Tijd: van 16.30 tot 18.00 uur
Locatie: Hotel van der Valk Stein - Urmond

Zuid Limburg
De focusgroep AMI  Zuid Limburg bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling cardiologie en de SEH/EHH van de twee zuidelijke ziekenhuizen, Maastricht, Zuyderland, locatie Heerlen en  Sittard, Ambulancezorg  Zuid Limburg van de GGD ZL, huisartsen en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).

Het PCI centrum Zuid Limburg is georganiseerd vanuit twee standplaatsen namelijk, Maastricht en Heerlen.

Er is ruimte om kwaliteitsverbetering, gericht op de toekomst door te voeren. Een PCI-centrum met twee standplaatsen vraagt een nauwkeurige en blijvende afstemming.
Tijdens casusbesprekingen worden knelpunten geïnventariseerd en opgelost. Regelmatig worden ketenbreed informatieavonden georganiseerd om alle medewerkers bij te scholen en elkaar te leren kennen.  

Digitalisering van het ambulanceritformulier en koppeling aan het ziekenhuisinformatiesysteem, inclusief het ECG staan op de agenda. Het realiseren van een goede registratie en rapportage kunnen input leveren voor verdere kwaliteitsverbetering.
Ook hier is er doorlopend aandacht voor aanpassing van protocollen en de recent opnieuw geformuleerde kwaliteitsindicatoren.