25 maart 2020

Focusgroep spoedzorg

Locatie: De Oolderhof Roermond spoedzorg
Tijd: 16.30-18.00 uur

De doelstelling van de focusgroep Spoedzorg is het bevorderen van het medisch en verpleegkundig handelen voor patiënten die op de spoedeisende hulp terecht komen. Ook streven we naar uniformiteit binnen de regio met betrekking tot b.v. vooraanmelding, overdracht etc., daar waar andere ketenpartners betrokken zijn. Deelnemers zijn de medisch en verpleegkundig hoofden van de SEH, ambulancediensten, meldkamer en NAZL. Ook streven we naar deelname van huisartsen. Er is een zekere overlap met de diagnose-gebonden focusgroepen. Daarom participeert een aantal deelnemers uit deze groep ook in andere focusgroepen. Het NAZL houdt de helicopterview.

Het maken van een overzicht van de verschillende specialismen in de ziekenhuizen is een belangrijke tool voor de ambulancemedewerkers en meldkamer om het vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast zijn er veel wijzigingen in de criteria met betrekking tot traumazorg. Een nieuw protocol ‘Kiezen op Straat’ wordt uitgebreid besproken en afgestemd.

Data:
- 25 maart 2020
- 24 juni 2020
- 30 september 2020
- 16 december 2020