Donderdag 24 januari 2019

Symposium "Focus op Farma, pillen, pillen en nog eens pillen..."

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) organiseert in samenwerking met de GGD Zuid Limburg (RAV Zuid, GHOR Zuid), de AmbulanceZorg Limburg Noord en de GHOR Limburg-Noord het  

symposium “Focus op Farma”, pillen, pillen en nog eens pillen!

Het symposium zal gehouden worden op: uitnodiging

Donderdag 24 januari 2019
Locatie:
De Maaspoort*, Oude Markt 30, 5911 HH Venlo
Tijd:
van 09:00 tot 16:30 uur

Deelname is gratis! U kunt zich niet meer inschrijven.

Achtergrond

Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Vaak gaat dit goed, maar niet altijd.

Veilig medicijngebruik begint bij goed voorschrijven. Maar daarvoor is het belangrijk dat er een actueel medicatie-overzicht beschikbaar c.q. bekend is.

Communicatie tussen zorgverleners en met de patiënt is dan van groot belang om er voor te zorgen dat de overdracht tussen alle partijen goed verloopt en de patiënt de juiste medicatie, op het juiste moment en de juiste dosis gebruikt. Vraag is ook welke rol de apotheker in het geheel heeft?
In een acute situatie kan het moeilijk zijn om snel te achterhalen welke medicatie de patiënt gebruikt. Steeds meer mensen wonen langer thuis, hebben verschillende zorgverleners en maken gebruik van verschillende medicijnen.

Herken jij onveilige situaties en risico’s? En weet je hoe je omgaat met specifieke patiëntgroepen, zoals ouderen, medicijnverslaafden of pijnpatiënten?

In deze tijd volgen de nieuwe medicijnen elkaar in snel tempo op. Het is belangrijk dat de voor- en nadelen, c.q. bijwerkingen van een medicijn bekend zijn. Daarbij moet je rekening houden met de specifieke kwetsbaarheid van de individuele patiënt en de combinatie van medicijnen die geslikt worden.

Een heel andere groep zijn de jongeren die drugs of andere middelen gebruiken, vaak in combinatie met alcohol.
Welke middelen zijn populair? Welk gevaar bestaat er t.a.v. de zuiverheid en sterkte van drugs?

Onderwerpen

Tijdens ons symposium in 2019 benaderen we het thema ‘medicijngebruik’ vanuit verschillende invalshoeken.
Er zijn presentaties over medicatie-overdracht, bijwerkingen medicijnen, de On-time-3 studie, alcohol en drugsgebruik en allergieën.

In de workshops komen deze thema’s terug om met behulp van casuïstiek, in kleine groepen het thema te benaderen op een interactieve manier.

Voor wie

Het symposium is bedoeld voor zorgverleners in de regio Limburg, zoals: ambulanceverpleegkundigen, centralisten Meldkamer ambulance, SEH/EHH-,IC- en AOA-verpleegkundigen, SEH-artsen, huisartsen, AIOS en verpleegkundigen werkzaam in de acute as en medewerkers apotheek.

Accreditatie voor het programma zal aangevraagd worden bij de V&VN , V&VNVS en NVSHA en huisartsen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruth Jongen, Netwerk Acute Zorg Limburg (netwerkacutezorglimburg@mumc.nl) of via 043-3876389.