13 juli 2017

Belasting onderste extremiteiten na fractuur


Afgelopen week is een subsidie aanvraag door ZonMW gehonoreerd, waarbij het NAZL betrokken is. Het gaat over nader onderzoek naar vroege belasting bij traumapatiënten na een fractuur van de onderste extremiteit. Het doel van deze prospectieve studie is om te kijken naar het verschil in functioneel herstel bij traumapatiënten 6 maanden na een fractuur tussen een nabehandeling met een nieuw ontwikkeld belastingsprotocol en de reguliere zorg (geen langdurige belasting of partiële belasting).  Martijn Poeze, medisch
hoofd NAZL, is projectleider en Pishtiwan Kalmet is de onderzoeker die deze studie gaat uitvoeren.