16 maart 2020

Bereikbaarheid tijdens corona of vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen

Heeft u vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen dan kunt u een mail sturen naar: pbmlimburg@gmail.com.

Tijdens kantoortijden
zijn we bereikbaar via telefoonnummer  043-3876389 of per mail via: info@nazl.nl.

Buiten kantoortijden is Miranda Dirx bereikbaar via: 06-10148077.