31 oktober 2016

E-poster "Focus op patiëntveiligheid"

Graag willen we  jullie informeren over de eindproducten van het project “Bestuurlijke verantwoordelijkheid patiëntveiligheid in de acute zorgketen”. Dit project is afgelopen twee jaar uitgevoerd in de regio van het Netwerk Acute zorg Limburg (NAZL) en de Acute Zorgregio Oost (AZO). Veel bestuurders zijn geïnterviewd en/of hebben vragenlijsten ingevuld. Een visiedocument is vastgesteld door het bestuurlijk ROAZ, zowel in Limburg als in de Acute Zorgregio Oost. Tevens zijn er een tweetal instrumenten ontwikkeld om deze visie verder te concretiseren. Dit betreft een prospectieve risico inventarisatie (PRI) uitvvoeren en het transmuraal incident melden (TIM) gezamenlijk in de acute zorgketen vormgeven. In de e-poster vinden jullie over alle drie de onderwerpen 2 filmpjes waarbij ketenpartners uit beide regio’s aangeven waarom ze dit belangrijk vinden.

 Klik hier voor de E-poster..