30 november 2017

Inaugurele rede prof. dr. Martijn Poeze

Op vrijdag 10 november jl. hield prof. dr. Martijn Poeze zijn inaugurele rede getiteld “®evolutie in de traumachirurgie”. In een drukbezochte academische zitting hield hij een warm pleidooi voor meer samenwerking als het gaat om traumapatiënten. Deze zorg verdient meer de aandacht gezien de grote omvang van het probleem. We staan aan de vooravond van aanzienlijke veranderingen in de traumachirurgie.

Voorafgaande aan de inaugurele rede van Martijn Poeze was er een interessant symposium georganiseerd over de nieuwste inzichten rondom fractuurgenezing. Verschillende (inter)nationale sprekers belichtten een aantal aspecten van deze genezing.

Van moleculair, fundamenteel onderzoeksniveau tot het effect van het hebben van meerdere fracturen op de genezing. Ondersteuning van het begrijpen van het genezingsproces
op moleculair niveau kan ertoe bijdragen dat fractuurgenezing beter kan verlopen. Multitrauma patiënten met meerdere fracturen lopen grote kans op het niet goed genezen van de fracturen. Lange termijn effecten zijn dan ook pijn, het beperkt kunnen zijn in bewegingen en het niet kunnen terugkeren in het arbeidsproces. Ook het onderzoek naar nieuwe materialen, die bot kunnen vervangen en min of meer dezelfde eigenschappen hebben als botcellen, biedt perspectief voor de toekomst ten aanzien van fractuurgenezing.

Aansluitend hield professor dr. Martijn Poeze zijn inaugurele rede, getiteld “®evolutie in de traumachirurgie”. In een drukbezochte academische zitting hield hij een pleidooi voor meer samenwerking tussen de moleculaire, fundamentele onderzoekers en de clinici om uiteindelijk verbeteringen voor de kwaliteit van zorg voor de trauma patiënten te kunnen  implementeren. De zorg voor traumapatiënten verdient meer de aandacht gezien de grote omvang van het probleem. We staan aan de vooravond van aanzienlijke veranderingen in de traumachirurgie: veranderingen in de traumazorg gericht op lange termijneffecten en gevolgen van het letsel, de verandering van de opleiding tot traumachirurg als zelfstandige entiteit en de verandering van het traumaonderzoek van biomechanisch naar metabool. In die zin is er sprake van een revolutie. Deze veranderingen zullen echter niet plotseling optreden maar zich ontrollen. En geleidelijk zullen deze veranderingen leiden tot een betere kwaliteit van zorg voor de traumapatiënt!