Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Jaarverslag 2018 Netwerk Acute Zorg Limburg

Door de ontwikkelingen binnen de acute zorgketens, de druk op deze acute keten en allerlei arbeidsmarktproblematieken zorgen ervoor dat we de zorg slimmer moeten gaan organiseren en (nog meer) samen moeten werken in netwerken. Een mooie ontwikkeling is de aansluiting en verbinding zoeken met de langdurige zorg, waarbij er inmiddels mooie samenwerkingsinitiatieven ontstaan.

In bijgevoegd jaarverslag vindt u de meest belangrijke resultaten vermeld uit 2018 voor de 4 verschillende programma’s namelijk Traumazorg, Acute Zorg, Crisisbeheersing & OTO en Antibioticaresistentie Beleid (ABR) . Deze resultaten zijn mede bereikt door een goede samenwerking in de hele regio Limburg. En ook de jongste poot bij het NAZL


“Het moet anders en (nog meer) samen”


Door de ontwikkelingen binnen de acute zorgketens, de druk op deze acute keten en allerlei arbeidsmarktproblematieken zorgen ervoor dat we de zorg slimmer moeten gaan organiseren en (nog meer) samen moeten werken in netwerken. Een mooie ontwikkeling is de aansluiting en verbinding zoeken met de langdurige zorg, waarbij er inmiddels mooie samenwerkingsinitiatieven ontstaan.

In bijgevoegd jaarverslag vindt u de meest belangrijke resultaten vermeld uit 2018 voor de 4 verschillende programma’s namelijk Traumazorg, Acute Zorg, Crisisbeheersing & OTO en Antibioticaresistentie Beleid (ABR) . Deze resultaten zijn mede bereikt door een goede samenwerking in de hele regio Limburg. En ook de jongste poot bij het NAZL, namelijk het ABR zorgnetwerk, staat inmiddels al als een behoorlijk huis. 

Ik wens u veel lees-en kijkplezier mede namens ons medisch hoofd Martijn Poeze en het gehele NAZL-team.

Hartelijke groet,

dr. Miranda Dirx 
manager Netwerk Acute Zorg Limburg

Klik op onderstaande afbeelding om het jaarverslag te kunnen inzien

 

 

Sluit de enquête