Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Regionaal evaluatieverslag van de oefening BioWare oktober 2019!

Ingehaald door de Coronacrisis heeft de definitieve vaststelling van het regionale verslag over de oefening BioWare, oktober 2019, op zich laten wachten. Dit verslag zou in het bestuurlijk ROAZ van afgelopen mei worden behandeld en vastgesteld. Door de Coronacrisis is deze ROAZ-bijeenkomst echter niet doorgegaan.
Afgelopen dagen is het verslag door middel van een mailronde alsnog door de ROAZ-bestuurders definitief vastgesteld.

Jullie kunnen het verslag inzien door hier te klikken. Tevens zal het evaluatieverslag op de website van het NAZL onder de kop OTO-Limburg worden gepresenteerd. Zie: https://www.nazl.nl/bioware

Vanuit OTO-Limburg was al een start gemaakt met de spin off van de opgehaalde leerpunten. Echter bij de uitvoering daarvan zijn wij allen ingehaald door de Coronacrisis, wat natuurlijk een hele bijzondere ervaring is. Wie had ooit kunnen bevroeden dat binnen een half jaar na de oefening BioWare wij midden in een globale infectieziekte crisis terecht zouden komen met precies dat thema dat wij beoefend hebben. En nee, OTO Limburg had geen vooruitziende blik, mocht iemand op dat idee komen. Maar samen kunnen wij denk ik wel met opgeheven hoofd zeggen dat we hebben geoefend.

De afgelopen 3 maanden heeft OTO-Limburg een aantal projecten in relatie met de bevindingen uit de oefening BioWare naar voren gehaald en actief opgepakt. Hier worden nu ook de ervaringen in de aanpak van de Coronacrisis meegenomen. De resultaten daarvan zullen via de reguliere overleggen, kennisplatforms, nieuwsberichten en andere bijeenkomsten naar jullie terug komen. Never waste a good crisis!

Maar misschien is het ook voor jullie interessant om het verslag te lezen en te vergelijken met jullie ervaringen met Corona nu. Zouden jullie daarvanuit al zaken met OTO Limburg willen delen, dan horen wij dat graag.

Zoals altijd, met vele vriendelijke groeten,

Clarien Schoeren
Programmacoördinator Crisisbeheersing en OTO Limburg

Geachte relaties,

Ingehaald door de Coronacrisis heeft de definitieve vaststelling van het regionale verslag over de oefening BioWare, oktober 2019, op zich laten wachten. Dit verslag zou in het bestuurlijk ROAZ van afgelopen mei worden behandeld en vastgesteld. Door de Coronacrisis is deze ROAZ-bijeenkomst echter niet doorgegaan.
Afgelopen dagen is het verslag door middel van een mailronde alsnog door de ROAZ-bestuurders definitief vastgesteld.

Jullie kunnen het verslag inzien door hier te klikken. Tevens zal het evaluatieverslag op de website van het NAZL onder de kop OTO-Limburg worden gepresenteerd. Zie: https://www.nazl.nl/bioware

Vanuit OTO-Limburg was al een start gemaakt met de spin off van de opgehaalde leerpunten. Echter bij de uitvoering daarvan zijn wij allen ingehaald door de Coronacrisis, wat natuurlijk een hele bijzondere ervaring is. Wie had ooit kunnen bevroeden dat binnen een half jaar na de oefening BioWare wij midden in een globale infectieziekte crisis terecht zouden komen met precies dat thema dat wij beoefend hebben. En nee, OTO Limburg had geen vooruitziende blik, mocht iemand op dat idee komen. Maar samen kunnen wij denk ik wel met opgeheven hoofd zeggen dat we hebben geoefend.

De afgelopen 3 maanden heeft OTO-Limburg een aantal projecten in relatie met de bevindingen uit de oefening BioWare naar voren gehaald en actief opgepakt. Hier worden nu ook de ervaringen in de aanpak van de Coronacrisis meegenomen. De resultaten daarvan zullen via de reguliere overleggen, kennisplatforms, nieuwsberichten en andere bijeenkomsten naar jullie terug komen. Never waste a good crisis!

Maar misschien is het ook voor jullie interessant om het verslag te lezen en te vergelijken met jullie ervaringen met Corona nu. Zouden jullie daarvanuit al zaken met OTO Limburg willen delen, dan horen wij dat graag.

Zoals altijd, met vele vriendelijke groeten,

Clarien Schoeren
Programmacoördinator Crisisbeheersing en OTO Limburg

Sluit de enquête