7 november 2017

Symposium NAZL; Utopia of utopie? Innovaties in de acute zorgketen

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) organiseert in samenwerking met de GGD Zuid Limburg (RAV Zuid, GHOR Zuid), de AmbulanceZorg Limburg Noord en de GHOR Limburg-Noord het symposium

“Utopia of Utopie?”, innovaties binnen de acute zorgketen. Het symposium zal gehouden worden op:

 

donderdag 25 januari 2018

Locatie: Museumplein Limburg, Museumplein 2 Kerkrade

 

Het aantal plaatsen is beperkt. Zet deze datum dus alvast in uw agenda! 

Achtergrond

Hoe ziet onze gezondheidszorg er over 10 jaar uit? En over 20 jaar? Hoe kunnen we bereiken dat de gezondheidszorg, waaronder de acute zorg, efficiënt en betaalbaar blijft?
We worden steeds ouder en moeten met minder mensen meer zorg kunnen leveren, zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Met dit soort vragen worden we in de zorg steeds meer geconfronteerd.
Dat betekent maximaal gebruik maken van slimme technieken, snellere en betere communicatievormen en het ontwikkelen van apparatuur die flexibel ingezet kan worden ten behoeve van diagnostiek en behandeling, ook in een vroegtijdig stadium.
De noodzaak voor verandering en vernieuwing is inmiddels ook steeds duidelijker voor de beleidsmakers binnen de zorg, maar het zijn de medewerkers op de werkvloer die dit samen met de patiënt moeten realiseren. 

Onderwerpen

Tijdens ons symposium in 2018 benaderen we het thema “innovatie” vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn presentaties over point of care, gebruik van sensors tijdens grote calamiteiten, betere afstemming binnen de keten en het gebruik van social media tijdens een crisis.  In de workshops kijken we naar het gebruik van een app voor de triage, vormen van telehealth, de TECC en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zoals altijd doen we dat op een interactieve manier.

 Voor wie

Het symposium is bedoeld voor zorgverleners in de regio Limburg, zoals: ambulancezorgverleners, centralisten Meldkamer ambulance, SEH-verpleegkundigen, SEH-artsen, crisiscoördinatoren, IC- en OK medewerkers, huisartsen. Ook medewerkers van de GGD, GHOR en ROAZ leden kunnen hier nieuwe ideeën opdoen. Accreditatie voor het programma zal aangevraagd worden bij de V&VN , VS en NVSHA.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onze website www.nazl.nl.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Ruth Jongen, Netwerk Acute Zorg Limburg (netwerkacutezorglimburg@mumc.nl) of telefonisch via 043-3876389.