13 juli 2017

Verbetering van de prehospitale triage

ZonMW heeft het project betreft de verbetering van de prehospitale triage gehonoreerd, zodat traumapatiënten sneller in het juiste ziekenhuis terecht komen. Het primaire doel van deze studie is om de prehospitale triage m.b.v. een predictiemodel met gewogen criteria te vergelijken met de huidige, standaard triagemethode (LPA 8).

Fragment uit het NOS journaal over een app die al gebruikt wordt in onder andere Utrecht.

Dit kwaliteitsverbeterproject zal 3 jaar duren, waarbij gedurende 1 jaar de uitkomsten worden gemeten van het huidige triage systeem gevolgd door 1 jaar met het predictiemodel, gecombineerd met kwalitatieve interviews, focusgroep discussies en ‘patient journeys’.  Deze studie zal in drie regio’s van acute zorgnetwerken worden uitgevoerd (Traumacentrum Zuid-West Nederland, Spoedzorgnet Noord-Holland/Flevoland en Netwerk Acute Zorg Limburg) en heeft landelijk draagvlak van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging van Traumachirugie (NvT) en Patiëntenfederatie Nederland. Martijn Poeze en Audrey Fiddelers, onderzoeker NAZL, zijn de kartrekkers van het project.