3 oktober 2017

Verspreiding jodiumtabletten in Nederland van start

Op 10 oktober 2017 start Nederland met het verspreiden van jodiumtabletten aan ruim 3 miljoen Nederlanders, verspreid over een groot deel van het land. Het betreft hier de praktische uitvoering van een besluit dat in 2014 is genomen. De regie ligt bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

 

Vooraankondiging

In de week van 2 oktober ontvangen 1,2 miljoen huishoudens die wonen binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor een kaart in de brievenbus. Op de kaart wordt aangekondigd dat mensen op dat adres tussen 10 en 25 oktober een doosje jodiumtabletten ontvangen dat ze goed moeten bewaren. Voor meer informatie kunnen mensen kijken op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl. Op www.iodinetablets.nl staat informatie over de verspreiding van de jodiumtabletten in het Engels (met doorverwijzingen over de werking ervan in het Duits en het Frans).

 

Internationale richtlijnen

Sinds 1987 beschikt de Nederlandse overheid over een landelijke voorraad jodiumtabletten. Die voorraad ligt voor een groot deel centraal opgeslagen. Met het beschikbaar stellen van de jodiumtabletten onder de risicogroepen volgt Nederland de richtlijnen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Het advies is om de distributie van jodiumtabletten voor te bereiden in een straal tot 100 kilometer van een kernreactor. De manier waarop dat gebeurt, staat ieder land vrij. In 2014 heeft Nederland besloten deze richtlijn te volgen en daarbij aan te sluiten bij de omringende landen. Daarmee zorgt Nederland ervoor vergelijkbare maatregelen te treffen als in België en Duitsland.

 

Geen specifieke dreiging

De Nederlandse overheid gaat in oktober 2017 een deel van de nationale voorraad jodiumtabletten verspreiden. Bij een kernongeval hebben de mensen die er baat bij hebben de jodiumtabletten dan direct bij de hand. Dat scheelt kostbare tijd. De maatregel komt niet voort uit een specifieke dreiging. De Nederlandse regering acht de kans op een nucleair ongeval net zo klein als voorheen. Nucleaire installaties moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. De nationale toezichthouder (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) ziet daarop toe.

 

Doelgroepen

De tabletten worden gestuurd aan:

  • mensen tot en met 40 jaar die binnen de 0 tot 20 kilometer van een kernreactor wonen.
  • kinderen tot 18 jaar die binnen de 20 tot 100 kilometer van een kernreactor wonen

Zwangere vrouwen van alle leeftijden behoren ook tot de doelgroep. Zij kunnen vanaf 9 oktober 2017 jodiumtabletten kopen bij apotheken en drogisterijen (adviesprijs € 2,95). Zij krijgen hierover informatie van hun verloskundige of gynaecoloog.

Ook mensen die niet tot de risicogroep behoren maar wel jodiumtabletten in huis willen hebben, kunnen die kopen bij apotheek of drogist.

 

Meer informatie

www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl en bijgevoegde factsheet

 

Vragen

Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marian Ramakers. T 0031 6 1094 6961.

 

Met vriendelijke groet,

 

F.C.W. Klaassen, arts

Directeur Publieke Gezondheid

Voorzitter veiligheidsdirectie