Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Zwaargewonden hebben op termijn lagere kwaliteit van leven

Ernstig gewonde patiënten hebben op de langere termijn een verlaagde kwaliteit van leven. Dat geldt met name voor patiënten die na hun ongeval psychische klachten hadden. De letselernst en het type letsel, bleken minder relevant. Dat concludeert Katinka van Delft-Schreurs in haar promotieonderzoek over kwaliteit van leven na een ernstig ongeval, dat ze op vrijdag 11 januari jl. verdedigde aan Tilburg University.

Ernstig gewonde patiënten hebben op de langere termijn een verlaagde kwaliteit van leven. Dat geldt met name voor patiënten die na hun ongeval psychische klachten hadden. De letselernst en het type letsel, bleken minder relevant. Dat concludeert Katinka van Delft-Schreurs in haar promotieonderzoek over kwaliteit van leven na een ernstig ongeval, dat ze op vrijdag 11 januari jl. verdedigde aan Tilburg University.

Katinka werkte tot voor kort bij het Traumacentrum Brabant/Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Sinds 2018 is ze werkzaam bij het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

 

 

 

Vijf procent van de ongevalpatiënten die in een ziekenhuis moet worden opgenomen, is ernstig gewond. Het grootste deel overleeft hun ongeval. Over hoe het hen op langere termijn vergaat, is echter weinig bekend. Daarom onderzocht de promovenda de kwaliteit van leven, psychische klachten en lichamelijke beperkingen bij ernstig gewonde patiënten op langere termijn. Factoren die van invloed kunnen zijn op de uitkomstparameters, zijn eveneens onderzocht.


Om het proefschrift: "Quality of life, physical limitations and psychological complaints in severely injured trauma patients" te bekijken, klikt u op de afbeelding rechts.

Sluit de enquête