Acute Zorg / ROAZ

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is ingesteld om de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in de acute zorg te verbeteren. Samenwerking ontstaat niet vanzelf. Partners moeten elkaar goed leren kennen, leren vertrouwen en weten waarom er gehandeld wordt zoals er gehandeld wordt. Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft een belangrijke taak om deze samenwerking verder te verbeteren en te stimuleren. Het gaat hier vooral om de procesondersteuning en coördinatie van deze samenwerking.