Als onderdeel van het ROAZ (Regulier Overleg Acute Zorg), waar de bestuurlijke afstemming met betrekking tot acute zorg in een regio plaatsvindt, zijn focusgroepen ingesteld voor de meest voorkomende aandoeningen op het gebied van acute zorg.

De focusgroepen zijn samengesteld uit professionals op het gebied van het betreffende diagnosegebied. Daarbij is de keten in zijn geheel vertegenwoordigd door medisch specialisten, ambulancemedewerkers, SEH/EHH vertegenwoordiging, huisartsen, verloskundigen en eventuele andere ketenpartners.

Voor meer informatie over de focusgroepen:
- CVA
- Acuut Myocardinfarct
- Spoedzorg .
kunt u terecht bij Marije Hoos via E. m.hoos@nazl.nl.

En voor meer informatie over de focusgroepen:
- Acute psychiatrie
- Acute obstetrie
- Acute interne geneeskunde
kunt u terecht bij Marieke van Deursen via E. marieke.van.deursen@nazl.nl Telefonisch zijn beiden bereikbaar via het algemene nummer van het NAZL
043 - 387 63 89.

Daarnaast organiseren NAZL en beide GHOR’s regelmatig  bijeenkomsten voor de betrokken ketenpartners

Sluit de enquête