Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over OTO Limburg

De organisatiestructuur van OTO

oefenen
Een aantal organisaties is nauw betrokken bij de invulling, implementatie en uitvoering van regionale OTO-beleid. De belangrijkste vindt u hier. 

ROAZ Limburg
Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Overlegplatform van de bestuurders van zorginstellingen die betrokken zijn bij het leveren van acute en opgeschaalde zorg. Het ROAZ stelt het OTO-beleidsplan vast en zorgt verder onder meer voor de afstemming tussen zorginstellingen. 

Projectgroep OTO
De projectgroep OTO, bestaat de coördinatoren van de GHOR Limburg Noord, GHOR Zuid Limburg, het NAZL (Netwerk Acute Zorg Limburg) en de coördinator van het KANO (Kennis en Adviescentrum NAZL en OTO).

Netwerk Acute Zorg Limburg
Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft een initiërende rol ten aanzien van het ROAZ en beheert de beschikbaar gestelde middelen, voor uw vragen kunt u mailen naar mailto:info@nazl.nl..

GHOR
De GHOR (Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de opgeschaalde zorg ten tijde van rampen en crises. Limburg bestaat uit twee GHOR regio's, www.vrln.nl en www.ggdzl.nl, die beiden onderdeel zijn van de respectievelijke veiligheidsregio's.

Sluit de enquête