Over OTO Limburg

De organisatiestructuur van OTO

oefenenEen aantal organisaties is nauw betrokken bij de invulling, implementatie en uitvoering van regionale OTO-beleid. De belangrijkste vindt u hier. 

ROAZ Limburg
Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Overlegplatform van zorginstellingen die betrokken zijn bij het leveren van acute en opgeschaalde zorg. Het ROAZ stelt het OTO-beleidsplan vast en zorgt verder onder meer voor de afstemming tussen zorginstellingen. 

Projectgroep OTO
De OTO-projectgroep, bestaat uit vertegenwoordigers van het Netwerk Acute Zorg Limburg en beide GHOR-bureaus. Deze adviseert de stuurgroep inzake de besteding van de OTO gelden.

Netwerk Acute Zorg Limburg
Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft een initiërende rol ten aanzien van het ROAZ en beheert de beschikbaar gestelde middelen, voor uw vragen kunt u mailen naar netwerkacutezorglimburg@mumc.nl.

GHOR
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. De GHOR is er verantwoordelijk voor dat het stelsel van opgeschaalde zorg ten tijde van calamiteiten adequaat functioneert. Limburg bestaat uit twee GHOR regio's, www.vrln.nl en www.ggdzl.nl, die beiden onderdeel zijn van de respectievelijke veiligheidsregio's.