Over NAZL

Doel

Doel van het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) is zowel het bedienen van het Maastricht UMC+ als zijnde traumacentrum voor de regio Limburg alsmede het bedienen van andere acute zorgpartners (ziekenhuizen, GHOR, RAV, crisisdiensten GGZ, verloskundigen, huisartsenposten) zodat de acute zorgketens zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

De doelen van het Netwerk Acute Zorg Limburg zijn: 

  1. Verbeteren samenwerking tussen de verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij acute zorg.
  2. Verbeteren betrouwbaarheid traumaregistratie, spiegelinformatie aan ziekenhuizen en landelijke spiegelinformatie toevoegen.
  3. Doorontwikkelen kenniscentrum voor acute zorg.
  4. Opleiden, trainen en oefenen professionaliseren (voorbereid zijn op grootschaligheid).