Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Doel van het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) is om de 4 programma’s, Traumazorg, Acute Zorg/ROAZ, OTO-Limburg en LINK goed uit te voeren zodat we onze missie kunnen waarmaken.

De 4 programma’s behelsen:

  1. Traumazorg: verbeteren traumaregistratie, verbeteren concentratie van multitruamazorg en verbeteren regionale samenwerking traumazorg
  2. Acute Zorg/Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ): verbeteren acute zorgketens, aansluiting care-cure verbeteren, verbeteren juiste zorg voor acute patient op de juiste plek en implementatie kwaliteitskader spoedzorgketen begeleiden
  3. Crisisbeheersing en Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO-Limburg): meerjarenplan 2019-2021 uitvoeren, kennis-en adviescentrum OTO en NAZL implementeren (KANO), command-en control, beter voorbereid zijn op een ramp-of crisissituatie
  4. ABR zorgnetwerk, Limburgs Infectie en antibioticaresistentie zorgnetwerk (LINK): ABR zorgnetwerk is ingedeeld in 4-tal clusters namelijk het netwerk bedienen en risico’s in kaart brengen, inzicht en communicatie over BRMO’s, aandacht voor regionale Infectiepreventie en antimicronial stewardship en deskundigheidsbevordering.

 

hap

Sluit de enquête