ROAZ

Ebola

De afgelopen periode is de uitbraak en verspreiding van het Ebola-virus volop onder de (media) aandacht. De GGD'en in Nederland hebben samen met het RIVM protocollen ontwikkeld en uitgerold over hoe te handelen bij een Ebola-verdenking. Deze protocollen zijn bij de relevante ketenpartners (ambulancedienst, huisartsen,  SEH, etc.) bekend.

Op 5 november 2014 organiseerden de GGD Zuid-Limburg en het NAZL een regionaal overleg om deze procedures en protocollen verder op elkaar af te stemmen. Alle ketenpartners in de regio Limburg die betrokken zijn bij opvang, vervoer en verdere verzorging van personen met verdenking op Ebola waren uitgenodigd. De vervolgbijeenkomsten Ebola Limburg hebben plaatsgevonden op dinsdag 20 januari, donderdag 16 april 2015 en maandag 7 september 2015.


Belangrijke telefoonnummers:
GGD Zuid Limburg via Meldkamer: 043-4006700
GGD Limburg Noord via Meldkamer: 088-1689900/088-1689910
MUMC, VHK-nummer via centrale MUMC: 043-3876543, vragen naar dienstdoende VHK-arts
Landelijk RIVM-nummer: 0800-0480