Focusgroepen

Focusgroep acute interne geneeskunde

Samenstelling

In de focusgroep acute IG is de gehele keten vertegenwoordigd. Onderstaand ziet u de partijen / functies die vertegenwoordigd zijn:

 • Huisartssepsis
 • Huisarts gestart met kaderopleiding spoedzorg
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • SEH arts van elk ziekenhuis in Limburg
 • Internist of geriater van elk ziekenhuis in Limburg
 • Beleidsmedewerker Ambulancezorg Noord
 • Beleidsmedewerker ambulancezorg Zuid
 • stafadviseur NAZL
 • manager NAZL

Jaarplan 2018

De focusgroep acute IG tracht elk jaar te werken met een jaarplan vertaalt naar concrete acties om doelstellingen te behalen. Onderstaande de thema’s voor het jaarplan 2018:

Sepsis proces verbeteren

 1. Herkenning sepsis bij huisarts en ambulancepersoneel
  - Pilot in Maastricht en Heerlen uitgevoerd met een papieren formulier voor herkenning en overdracht informatie rondom sepsis.
  - In Zorgdomein digitaliseringsmogelijkheden inventariseren en acties bepalen
  - In gesprek met ZorgDomein inzake aanhaken ambulance op ZorgDomein
 2. Gestructureerde digitale overdracht naar SEH en ambulance
 3. Best practices screeningsinstrumenten SEH delen met elkaar en acties afspreken o.b.v. best practices voor regio

 Acuut zieke ouderen

 1. Stroomdiagram maken voor acuut zieke ouderen
 2. Knelpuntanalyse maken en speerpunten bepalen 2018
  Knelpuntenanalyse is opgesteld, onderstaand punt is geselecteerd om verder uit te werken: voor ambulancepersoneel wordt input gegeven voor scholingsmaterialen inzake doorvraagtechnieken e.a. zodat de  triage m.b.t. acuut zieke ouderen verbeterd.
 3. Best practices delen gericht op instroom, doorstroom en uitstroom acties afspreken o.b.v. voor regio