Focusgroepen

Focusgroep acute obstetrie

De focusgroep acute obstetrie bestaat uit vertegenwoordigers van de afdeling gynaecologie van de ziekenhuizen, de verloskundige kringen, ambulancediensten, kraamzorg organisaties en een kinderarts. Het doel van de focusgroep is het opstellen van een ketenprotocol, waarin de afspraken worden vastgelegd die vaak al mondeling bestaan. 

Een belangrijk onderdeel van het protocol is de overdracht. Daartoe is geprobeerd een overdrachtsformulier te ontwikkelen dat tevens dienst kan doen als registratieformulier. Het was de bedoeling dat een eenduidige, volledige en snelle overdracht voor de regio werd gerealiseerd door een beveiligde webapplicatie in te richten. Omdat dit proces de registratielast van de professionals in de eerste lijn te veel verhoogt hebben we moeten zoeken naar een andere oplossing.

In 2015 is gestart met het bouwen van een volledig obstetrisch basisdossier voor de eerste lijn als webapplicatie, waar veiligheid en selectieve toegankelijkheid in gerealiseerd worden. In 2016/2017 is het dossier uitgebreid voor de tweede lijn en heeft het MUMC+ hiervoor de mogelijkheid geboden.
Uiteindelijk moet dit leiden tot het ideaal: één dossier voor de hele keten, dus voor 1e én 2/3e lijn werkt men per patiënt in één dossier!
We hebben dit gerealiseerd door een softwarepakket te laten bouwen door LINAZ.

Dit proces is momenteel in volle gang.