Focusgroepen

Focusgroep acute obstetrie

Samenstelling

In de focusgroep acute obstetrie is de gehele keten vertegenwoordigd. De meeste leden zijn tevens zelf ervaringsdeskundigen en de verzekeraars sluiten aan op verzoek. Onderstaand ziet u de partijen / functies die vertegenwoordigd zijn:

 • zwangerGynaecologen van MUMC+, Zuyderland, Viecuri, SJG Weert, LRZ Roermond
 • Verloskundigen uit de regio’s Weert, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht
 • Vertegenwoordiging namens de Kraamzorgorganisaties in Limburg
 • Ambulance Noord en Zuid Limburg
 • Manager en stafadviseur vanuit NAZL

Jaarplan 2019

 bevalling - De implementatie van de zorgstandaard integrale geboortezorg
- De extra aandacht voor samenwerking in de obstetrieketen
- De behoefte aan een acute ketentraining obstetrie;

De focusgroep acute obstetrie wil elk jaar een jaarplan maken vertaald naar concrete acties om doelstellingen te behalen. Onderstaand de thema’s voor het jaarplan 2019

 • Knelpunten in acute keten obstetrie inzichtelijk maken, prioriteren en oplossingsrichtingen inzichtelijk maken/implementeren voor Limburg
 • Uitwerking acute hoofdstuk zorgstandaard integrale geboortezorg
  –      Bespreken uitwerkingen acute hoofdstuk                       
 • Ketenzorgverbetering op procesniveau
  –      Witte vlekken uitwerken acute obstetrie in Noord en midden Limburg    
  –      Oplossingsrichtingen witte vlekkenproblematiek Zuid, Noord en Midden Limburg inzichtelijk
          maken
  –      Ruimte voor pilots, gastsprekers, casusbespreking, kennis en ideeën uitwisseling op
          procesniveau                                   
 • Informeren door MUMC+ inzake voortgang implementatie LINAZ