Focusgroepen

Focusgroep acute psychiatrie

Samenstelling

In de focusgroep acute psychiatrie is de gehele keten vertegenwoordigd. Vanuit de tripartite gedachten is tevens de patiënt vertegenwoordigd door een ervaringsdeskundige en sluit de verzekeraar aan op verzoek. Onderstaand ziet u de partijen / functies die vertegenwoordigd zijn:

  • Een beleidsmedewerker van de politie
  • een ervaringsdeskundige
  • een beleidsmedewerker van ambulance Noord en Zuid
  • een huisarts namens Cohesie (regio Venlo-Venray) en uit Parkstad (Vaals)
  • een manager SEHhelpende hand
  • vanuit de crisisdiensten MET GGZ, Mondriaan, Vincent van Gogh en Zuyderland een crisiscoördinator of manager bedrijfsvoering en een psychiater.
  • Manager en stafadviseur vanuit het Netwerk acute Zorg Limburg (NAZL)
  • Afdelingsmanager PAAZ (Laurentius ziekenhuis)
  • Een SEH arts

Jaarplan 2018

De focusgroep acute psychiatrie tracht elk jaar te werken met een jaarplan vertaalt naar concrete acties om doelstellingen te behalen. Onderstaande de thema’s voor het jaarplan 2018:

1. Pilots per regio met terugkoppeling in de focusgroep
a) ZSM – samenwerking justitie en GGZ
b) Pilots vervoer verwarde personen Zuid en Noord Limburg
c) SPV’er op spoedpost Venlo

2. Samen optrekken in herinrichting acute GGZ (72-uurs zorg)
De 72-uurs GGZ zorg wordt per 1 januari 2019 anders ingericht wat betreft richtlijnen en financiering. Aangewezen regio’s dienen hiervoor regioplannen op te stellen. Om te sparren en te voorkomen dat de 4 aangewezen regio’s in Limburg het wiel allemaal opnieuw uitvindt, is het uitwisselen van kennis en ideeën van belang.

3. Een gezamenlijk convenant opzetten voor Noord en Zuid Limburg overdracht verwarde personen in acute situaties. 

4. Protocollering voor implementatie bij de ketenpartners per 1-1-2019 betreffende:
a) Geïndiceerd vervoer
b) Triage MKA inzake de Acute Psychiatrische Hulpverlening