Focusgroepen

Focusgroep spoedzorg

Het bevorderen van het medisch en verpleegkundig handelen voor patiënten die op de spoedeisende hulp terecht komen is het doel van de focusgroep Spoedzorg.

Ook streven we naar uniformiteit binnen de regio met betrekking tot bijvoorbeeld vooraanmelding, overdracht enzovoorts, daar waar andere ketenpartners betrokken zijn.
Deelnemers zijn de medisch en verpleegkundig hoofden van de SEH, ambulancediensten, meldkamer en NAZL. Tevens streven we naar deelname van huisartsen.
Er is een zekere overlap met de diagnose-gebonden focusgroepen. Daarom participeert een aantal deelnemers uit deze groep ook in andere focusgroepen. Het NAZL houdt de helicopterview.

Het maken van een overzicht van de verschillende specialismen in de ziekenhuizen speelt ook een belangrijke tool voor de ambulancemedewerkers en meldkamer om het vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast zijn er veel wijzigingen in de criteria met betrekking tot traumazorg. Een nieuw protocol ‘Kiezen op Straat’ wordt uitgebreid besproken en afgestemd.

Data 2019:
- 20 maart
- 19 juni
- 18 september
- 11 december
Tijd: 16.30 - 18.00 uur
Locatie: De Oolderhof Roermond