Focusgroepen

Als onderdeel van het ROAZ (Regulier Overleg Acute Zorg), waar de bestuurlijke afstemming met betrekking tot acute zorg in een regio plaatsvindt, zijn focusgroepen ingesteld voor de meest voorkomende aandoeningen op het gebied van acute zorg. Dit betreft:

-         Acuut myocardinfarct Zuid-Limburg en Limburg Noord
-         CVA
-         Acute psychiatrie
-         Acute obstetrie
-         Acute interne geneeskunde
-         Spoedzorg

De focusgroepen zijn samengesteld uit professionals op het gebied van het betreffende diagnosegebied. Daarbij is de keten in zijn geheel vertegenwoordigd door medisch specialisten, ambulancemedewerkers, SEH/EHH vertegenwoordiging, huisartsen, verloskundigen en eventuele andere ketenpartners.