Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Het ROAZ vormgeven was in 2007/2008 een opdracht van VWS aan de ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie in Nederland (voor Limburg is dit het Maastricht UMC+). Het MUMC+ kreeg de opdracht om een bestuurlijk overleg in te gaan richten waarin alle acute zorgpartners van de keten vertegenwoordigd zouden zijn. Tevens moest er, naast de traumazorg, aandacht zijn voor een aantal andere acute zorgketens. De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie hebben sinds 1999 een aanwijzing met als opdracht om de regionale traumazorgketen te optimaliseren. En in 2009 startte men in Limburg met een ROAZ en focusgroepen voor de verschillende acute zorgketens werden vormgegeven waarbij de zorgprofessionals in de lead zijn om verbeteringen in de kwaliteit van de acute ketenzorg te kunnen doorvoeren.

 

 

Sluit de enquête