ROAZ

Historie ROAZ

Door de veranderde wetgeving in 2006, met als doel meer marktwerking in de zorg, ontstaat de neiging bij gezondheidszorginstellingen om minder samen te werken. In het geval van de acute zorg is dit een ongewenste ontwikkeling aangezien daar sprake is van ketenzorg waarin altijd regionaal op elkaar afgestemd moet worden. Het initiatief voor de regionale samenwerking ligt bij de ziekenhuizen die ook een traumacentrumfunctie hebben. Voor Limburg is dit het Maastricht UMC+.

ROAZIn het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) participeren alle ketenpartners die acute zorg aanbieden (o.a. meldkamer, regionale ambulancevoorziening, ziekenhuizen, crisisdiensten GGZ, huisartsenposten, GHOR, GGD).