Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Boek: Letsels aan het steun- en bewegingsapparaat nu ook digitaal verkrijgbaar. 

Brink PRG e.a. (2007) 

Door het handzame formaat en de overzichtelijke indeling kan men in dit rijk geïllustreerde boek zeer snel de gewenste informatie vinden.  

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat
Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

De auteurs zijn allen, hetzij als chirurg, hetzij als orthopeed, verbonden aan een Nederlands ziekenhuis. Zij hopen met dit boek bij te dragen aan een verdergaande protocollering van de diagnostiek en therapie van traumatische letsels van het steun- en bewegingsapparaat.

Sluit de enquête