Publicaties Zorgcoördinatie

Zorgcoördinatie komt inmiddels in diverse onderzoeken en rapporten naar voren. Vanuit verschillende gremia wordt er nagedacht over, visie gevormd en beleid ontwikkelt op het gebied van zorgcoördinatie. Hier een greep uit deze bronnen.

Sluit de enquête