Over NAZL

Missie

 

Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft als missie de acute patiënt op de juiste plek, op het juiste tijdstip, de juiste zorg geven, in goede afstemming en samenwerking met alle ketenpartners in de regio zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie.
nazl  

 

 


Tevens werken we aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom antibioticaresistentie en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik, diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). En ondersteunen we LINK, het Limburgs Infectiepreventie en antibioticasresistentie zorgNetwerK.