Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

 

Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft als missie de acute patiënt op de juiste plek, op het juiste tijdstip, de juiste zorg geven, in goede afstemming en samenwerking met alle ketenpartners in de regio zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie.

nazl
  

 

 


Tevens werken we aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom antibioticaresistentie en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik, diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). En ondersteunen we LINK, het Limburgs Infectiepreventie en antibioticasresistentie zorgNetwerK.

 

Sluit de enquête