Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

OTO Limburg

Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises 

oto
Rampen en crises vragen om adequaat optreden van alle betrokken partijen. Ook geneeskundige hulp moet onder zware en stressvolle omstandigheden effectief verleend worden. Dat kan alleen als iedereen weet wat er van hem of haar in die specifieke situatie wordt verwacht. Daar is opleiding, training en oefening voor nodig. En dat is precies waar OTO voor staat.

Wat is opgeschaalde zorg?

Om bij een ramp of crisis effectief en efficiënt te kunnen handelen, wordt een stelsel van opgeschaalde zorg in gang gezet.

Hierbij treden speciale procedures en protocollen in werking; geldt een tijdelijke bevelstructuur en is er multidisciplinaire samenwerking nodig tussen brandweer, politie, overheid en geneeskundige hulpverleners.

Via OTO naar optimale opgeschaalde zorg

Structurele aandacht voor opleiden, trainen en oefenen moet ertoe leiden dat zorgverleners en zorginstellingen verantwoorde zorg kunnen bieden aan slachtoffers van rampen, crises of grote incidenten om blijvende letselschade zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Het uiteindelijke doel is dat het stelsel van opgeschaalde zorg in Limburg en directe omgeving goed functioneert als zich hier een ramp of crisis voordoet.

 

Sluit de enquête