Kennisplatform Nafase, Nazorg en Verwantenopvang

Verslag van het Kennisplatform Nafase, Nazorg en Verwantenopvang 24 mei 2022

Interview van Hero to Zero
Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd

Presentaties tijdens het Kennisplatform Nafase, Nazorg en verwantenopvang 24 mei 2022


Publicatie artikel internationale onderzoek Heroes

De coronacrisis kent een ongekende impact op het zorgsysteem en emotionele druk op zorgmedewerkers. Uit eerdere crises (bijvoorbeeld Ebola en SARS) weten we dat dergelijke omstandigheden tot psychische problemen kunnen leiden, zoals angst, depressie, burn-out en PTSS. Dit is allereerst heel vervelend voor diegenen die dit overkomt, maar daarnaast ook voor zijn of haar familie. Ook kunnen psychische problemen tot werkuitval leiden in een reeds onderbezette sector. 

Onderzoek naar de drijvende kracht van psychische stabiliteit onder zorgmedewerkers ten tijde van de coronacrisis is daarom cruciaal.

In samenwerking met de onderzoekers Els van der Ven en Diana Czepiel heeft het NAZL bijgedragen om de impact van de Covid-19 pandemie op de psychische gezondheid van zorgmedewerkers uit alle sectoren in kaart te brengen. Dit is gebeurd door het internationale onderzoek Heroes.

els
Els van der Ven | Universitair docent/GZ-psycholoog
diana
Diana Czepiel | Basispsycholoog / onderzoeksassistent

De gegevens uit het onderzoek Heroes bieden aanknopingspunten voor preventie en vroege interventie bij psychische problemen onder zorgmedewerkers en het biedt tevens de mogelijkheid om specifieke groepen tijdig te identificeren die kwetsbaar zijn.                                  

Onlangs is er een artikel gepubliceerd over de resultaten van dit onderzoek, waarvan we jullie graag op de hoogte willen stellen.

Via onderstaande link is dit artikel te downloaden.

Programma Kennisplatform Nafase, Nazorg en Verwantenopvang 24-5-22

uitnodiging
programma
Sluit de enquête