Over NAZL

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om de acute zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio. De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie, zoals het Maastricht UMC+, hebben de opdracht gekregen om het Netwerk Acute Zorg vorm te geven en te zorgen dat de acute zorgketens zo optimaal mogelijk functioneren. Ook het inrichten van een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) behoort tot haar taken. In dit overleg participeren alle ketenpartners en worden veranderingen in het acute zorglandschap met elkaar gedeeld en besproken. 

Het NAZL is een functie van het Maastricht UMC+. Het MUMC+ is onderverdeeld in Resultaatverantwoordelijke Eenheden (RVE's). Het NAZL valt onder de RVE Patiënt & Zorg. Het NAZL staat onder leiding van het medisch hoofd prof. dr. Martijn Poeze en manager dr. Miranda Dirx.