Over NAZL

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om de acute zorgpatiënt zo snel mogelijk op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden, in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio, zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie.

De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie, zoals het Maastricht UMC+, hebben de opdracht gekregen om een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in te richten. In dit overleg participeren alle ketenpartners en worden veranderingen in het acute zorglandschap met elkaar gedeeld en besproken. 
Tevens heeft het NAZL een opdracht in het ontwikkelen van het Limburgs Infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK). Waarbij gewerkt wordt aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom AntibiBioticaResistentie (ABR) en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik, diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft de verantwoordelijkheid voor een 4-tal programma’s namelijk:
-          Traumazorg
-          Acute Zorg en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
-          Crisisbeheersing en Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO)
-          Antibioticaresistentie zorgnetwerk (LINK)

Sluit de enquête