Procedure subsidie aanvraag

Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een OTO-subsidie dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. U kunt hiervoor contact opnemen met Clarien Schoeren, programma coördinator crisisbeheersing en OTO.

Na goedkeuring van uw jaarplan OTO en de toewijzing van de OTO gelden is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De zorginstelling dient hiervoor verantwoording af te leggen in het regionaal format aanvraag OTO gelden. De zorginstelling legt tevens verantwoording af in het jaardocument conform de beleidsregels WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen).

klik op onderstaande afbeelding om subsidie aan te vragen 
subsidieaanvraag oto
Sluit de enquête