Het NAZL verzorgt een breed aanbod aan scholingen, themabijeenkomsten en refereeravonden waarbij actief wordt samengewerkt om de ketensamenwerking op elkaar te laten aansluiten en het netwerk optimaal te faciliteren. Zo wordt er ook inzicht en respect voor elkaars werkzaamheden in de acute zorgketen gecreëerd.

scholing
Sluit de enquête