Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kennisplatforms

Kennisplatform Digitale Veiligheid

Uitnodiging Kick Off Kennisplatform Digitale Veiligheid

Bij de landelijke en regionale risico-inventarisatie staat Digitale Veiligheid hoog op de risicolijst.
Zo staat Digitale Veiligheid ook hoog op de risico-inventarisatie intern in de zorginstellingen.

We hebben het dan niet alleen over cybercrime, maar ook over gedrag van medewerkers en het steeds complexer wordende ICT landschap.

We kunnen niet meer zonder ICT en het brengt ons ook ongelofelijk veel voordeel in ons werk. Op alle manieren. Maar helaas heeft alles wat mooi en goed is vaak ook een schaduwzijde.

Met de oorlog in Oekraïne, de kenniszucht van China en Rusland de toenemende bedreiging van georganiseerde cyber criminaliteiten thuiswerken enz., worden we daar steeds vaker mee geconfronteerd.

"De grootste digitale dreiging in de zorgsector is ransomware. Het afgelopen jaar steeg de hoeveelheid ransomware-incidenten in de zorgsector in Nederland en Europa aanzienlijk."
(bron: Cybersecurity Dreigingsbeeld 2021)

Het ICT team volgt alle ontwikkelingen en weten wel wat ze op hun vakgebied moeten doen. Zo zijn ook de crisiscoördinatoren zorg echte professionals als het gaat om crises en rampen. Maar de grote vraag is: “Weten zij elkaar snel en tijdig te vinden wanneer er een ICT-crisis plaats vindt?” En heeft iedereen hetzelfde beeld bij hoe er samengewerkt moet worden?

Voor de zorginstellingen is het van groot belang dat zij in hun Integraal Crisisplan een deelplan ICT hebben. Het invullen van dit deelplan kan alleen maar gebeuren met de input van de ICT-deskundigen. Want bij een ICT-crisis zal een afvaardiging van de afdeling ICT de informerende specialist worden in het crisisteam, zowel in het crisisbeleidsteam als in het operationele crisisteam. De vraag is dan of de ICT-specialist weet hoe de crisisorganisatie werkt en wat er van hem of haar verwacht wordt?

Vanuit het Regionaal programma Crisisbeheersing en OTO willen wij de zorginstellingen graag ondersteunen bij het realiseren van een goede samenwerking tussen de afdeling ICT en de crisisorganisatie ten tijde van rampen en crises. Dus bij het realiseren van een goed werken deelplan ICT in het Integraal Crisisplan en het delen van ervaringen en kennis om de digitale weerbaarheid te vergroten

Daarom organiseren wij op 31 oktober, van 9.00 – 12.45 uur, het Kennisplatform Digitale Veiligheid!
Deelname is gratis.

Dit kennisplatform is bedoeld voor ICT-managers, Security Officers, CISO’s, crisiscoördinatoren en andere geïnteresseerden. Dus neem gerust collega’s waarvan je denkt dat hij/zij geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Er van uitgaande dat we in de Witte Keten in Limburg samen goed voorbereid gaan worden op ICT-crises verblijf ik,

Voor meer informatie kunt u terecht bij Clarien Schoeren-Langenkamp.
Programmacoördinator Crisisbeheersing & OTO
T: 06-22175591

digitale veiligheid
uitnodiging
oto

 

Sluit de enquête