Programma Traumazorg Limburg

De initiële functie van het Netwerk Acute Zorg Limburg is het realiseren van kwalitatief goede zorg aan (multi)traumapatiënten in de traumaregio Limburg, in goede afstemming en samenwerking met andere ketenpartners in de regio, euregio en de andere traumacentra, om de gezondheidsschade die betrokkenen oplopen maximaal te beperken. Hierbij wordt nagestreefd dat de juiste patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek optimale behandeling ontvangt.

traumazorg

Hiernaast heeft het NAZL ook tot taak om kennis en deskundigheid op het gebied van traumatologie te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle ketenpartners, alsmede onderwijs en (na)scholing op het gebied van traumazorg aan te bieden.

De behandelingen van diverse trauma's staan beschreven in het document "Letsels van het steun- en bewegingsapparaat" dat als richtlijn wordt gehanteerd.

Het belangrijkste protocol voor ketenafspraken bij keuzes op straat, met betrekking tot triage, vervoer- en opvangmogelijkheden van traumapatiënten in ziekenhuizen, is het protocol "Kiezen op straat". In de bijlage staan per ziekenhuis de mogelijkheden en faciliteiten beschreven.

kiezen op straat
Het Netwerk Acute Zorg Limburg werkt ook samen met haar euregionale partners op het gebied van acute zorg. Het protocol "Kiezen op straat" is ten behoeve hiervan ook in het Duits vertaald. De traumahelikopter vanuit Aken wordt ingezet in Limburg. Grensoverschrijdende samenwerking is een focus van het NAZL. 

Sluit de enquête