Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

In situaties waar elke seconde telt, is goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners van groot belang. Want alleen dat resulteert in de beste zorg. Kennis van elkaars werkwijze en expertise is daarom essentieel. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)  maken aanbieders van acute zorg afspraken over het continu verbeteren van de onderlinge samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod.

roaz

Het ROAZ wil er hiermee voor zorgen dat de acute patiënt op de juiste plaats zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangt, ook ten tijde van een ramp of crisis. Om dit te bereiken, is goede samenwerking en overdracht tussen de verschillende hulpverleners essentieel.

roaz

Sluit de enquête