Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Focusgroepen

Thema-bijeenkomsten

Met enige regelmaat organiseert het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) themabijeenkomsten waarbij actief wordt samengewerkt om de ketensamenwerking op elkaar te laten aansluiten, het netwerk optimaal te faciliteren en adequaat om te gaan met de beschikbare kennis en kunde in Limburg.

 

 

Sluit de enquête