Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Tactisch ROAZ

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is ingesteld om de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in de acute zorg te verbeteren. Samenwerking ontstaat niet vanzelf. Partners moeten elkaar goed leren kennen, leren vertrouwen en weten waarom er gehandeld wordt zoals er gehandeld wordt. Het Netwerk Acute Zorg Limburg heeft een belangrijke taak om deze samenwerking verder te verbeteren en te stimuleren. Het gaat hier vooral om de procesondersteuning en coördinatie van deze samenwerking.

Aanbieders van acute zorg maken in het ROAZ afspraken over betere samenwerking. Zodat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt en de juiste zorg krijgt.

ketenzorg
Sluit de enquête