Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) neemt bestuurlijk Limburgbrede, beleidsvormende, voorbereidende en ondersteunende beslissingen. Dit draagt bij aan het stimuleren en bewaken van de kwaliteit van acute zorg. Het belangrijkste doel hierbij is ervoor te zorgen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.

samenwerking roaz
Aanbieders van acute zorg maken in het ROAZ afspraken over betere samenwerking. Zodat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt en de juiste zorg krijgt.

Sluit de enquête