ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorgketen
roaz

Het ziekenhuis met een traumacentrum functie organiseert het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In het ROAZ maken aanbieders van de acute zorg in de regio Limburg afspraken over het continu verbeteren van hun onderlinge samenwerking en stemmen zij hun zorgaanbod op elkaar af. Aan dit ROAZ nemen ambulancezorg, huisartsenzorg, GGD, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), GGZ-organisaties met een crisisdienst, GHOR, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en apothekers deel.

Sinds 1-1-2022 is de AMvB en de ministeriele regeling acute zorg in werking getreden hierdoor zijn de taken van het ROAZ uitgebreid en nader omschreven.

Voor meer informatie: info@nazl.nl 

roaz
Sluit de enquête