Bestuurlijk ROAZ

Elke ketenpartner neemt via een bestuurder 2-3 x per jaar deel aan het bestuurlijk ROAZ. Het bestuurlijk ROAZ wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het MUMC+

bestuurlijk roaz
Sluit de enquête