Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Symposium "De zwangere; gezamenlijke spoed, hoe doe je dat goed?"

We hebben alleen nog plekken beschikbaar op vrijdag 25 juni!

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) organiseert in samenwerking met de GGD Zuid Limburg (RAV Zuid,   GHOR Zuid), de AmbulanceZorg Limburg Noord en de GGD Limburg Noord (GHOR Limburg-Noord)
hetsymposium DE ZWANGERE, gezamelijke spoed, hoe doe je dat goed?

Het symposium wordt aangeboden op twee dagen (gelijk programma):
Donderdag en vrijdag 24 en 25 juni 2021
Locatie: MECC Maastricht, Forum 100, 6229 GV Maastricht
Tijd: van 09:00 tot 17:00 uur
Deelname is gratis! Het aantal plaatsen is beperkt!

Achtergrond

Ernstige en levensbedreigende obstetrische complicaties treden veelal onverwacht en in korte tijd op, ook bij vrouwen die geen verhoogd risico op ernstige complicaties hebben. Dan moet er snel zorg verleend worden aan moeder en/of kind om overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade te voorkomen. Elke zwangere moet in een acute situatie 24 uur per dag, 7 dagen per week kunnen rekenen
op goede enjuiste zorg. Een acute situatie kan zich voordoen tijdens de zwangerschap (b.v. dreigende eclampsie), tijdens de bevalling (b.v. foetale nood), na de bevalling (b.v. levensbedreigend bloedverlies) en tijdens de neonataleperiode (b.v. asfyxie). Een en ander vereist een goede organisatie en samenwerking, afspraken, regie en helderheid over verantwoordelijkheden van zorgverleners op lokaal niveau (ook ambulancezorg). Dit geldtzowel voor afstemming binnen en tussen de verschillende partners, als voor afstemming binnen bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ook daar zijn immers verschillende professionals betrokken bij het verlenen van (acute) zorg rond zwangerschap en geboorte. IGJ heeft al eerder adviezen gegeven ter verbetering van de zorg, zoals de organisatie van integrale scenariotrainingen.

Onderwerpen

Tijdens ons symposium in 2021 zijn er presentaties over symptomen die optreden bij acute obstetrische complicaties en hoe hierin te handelen door de verschillende zorgverleners. Ook de vitaal bedreigde
neonaat komt aan bod. In de workshops behandelen we in kleine groepen de thema’s klinisch redeneren, ketensamenwerking, reanimatie en nazorg bij overlijden.

Voor wie

Het symposium is bedoeld voor zorgverleners in de regio Limburg, met name: ambulanceverpleegkundigen, centralisten MKA, verloskundigen (1e lijn en klinisch),
obstetrieverpleegkundigen, kraamverzorgers, AIOSgynaecologie en gynaecologen. Accreditatie voor het programma zal voor verschillende beroepsgroepen worden aangevraagd.

Aanmelden


U kunt zich aanmelden via onze website www.nazl.nl.
INSCHRIJVEN KAN ALLEEN NOG VOOR DE VRIJDAG, DE DONDERDAG = VOL!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruth Jongen, Netwerk Acute Zorg Limburg (info@nazl.nl) of via 043-3876389.

1 In verband met Corona is de groepsgrootte beperkt en zal maximaal rekening worden gehouden met de dan geldende richtlijnen.

SYMPOSIUM DE ZWANGERE gezamenlijke spoed, hoe doe je dat goed?
08:45 - 09:15 uur aanmelden
09:15 - 09:30 uur Introductie en opening door Simone van Trier
09:30 - 09:55 uur Pre-klinisch handelen bij acute verloskundige zorgMaartje Zelis, Josje Langenveld
09:55 - 10:20 uur Reanimatie bij de zwangere Desiree Moonen

Groep AB Groep CD

10:20 - 10:40 uur pauze 10:25 - 11:25 uur workshop
10:40 - 11:40 uur workshop 11:25 - 11:45 uur pauze
11:40 - 12:40 uur workshop 11:45 - 12:45 uur workshop
12:40 - 13:15 uur lunch 12:45 - 13:20 uur lunch
13:20 - 13:45 uur Opvang van de vitaal bedreigde pasgeborene buiten het ziekenhuis.Rob Moonen
13:45 - 14:10 uur Interprofessioneel trainen in VieCuri:“van een team van experts, naar een expertteam”Theo Manders, Loes Schatorjé

Groep AB Groep CD

14:10 - 14:20 uur korte pauze 14:10 - 15:10 uur workshop
14:25 - 15:25 uur workshop 15:10 - 15:20 uur korte pauze
15:25 - 16:25 uur workshop 15:20 - 16:20 uur workshop
16:25 - 16:45 uur plenaire afsluiting

WORKSHOPS

WORKSHOP 1   Klinisch redeneren bij een obstetrische patiënt, 1+1=2 toch? Bea van Asselt, Ellen de Wolde
WORKSHOP 2  De 2e navelstreng, van slaapkamer tot ziekenhuisbedClaudia Brouwers, Koen Goffings
WORKSHOP 3  Reanimatie bij moeder en kindDesiree Moonen, Rob Moonen
WORKSHOP 4 ‘Van onmacht naar invloed.’ In gesprek met eenervaringsdeskundige (vader) en een traumabegeleiderFrancy op het Roodt

 

 

Sluit de enquête