Over NAZL

Taken

De taken van het Netwerk Acute Zorg Limburg hebben vooral betrekking op de netwerkvorming in de acute zorg in Limburg. Als netwerk staan we voor de ontwikkeling van kwalitatief goede acute zorgketens in de regio.  

Hiernaast heeft het NAZL ook nog een aantal andere taken, namelijk:

1. Verbeteren betrouwbaarheid traumaregistratie, organiseren multitraumabesprekingen.  
2. 
Doorontwikkelen kenniscentrum voor traumazorg. 
3. Doorontwikkelen profiel Acute Zorg.
4. Ondersteunen focusgroepen, met name procesbegeleiding. 
5. Samenwerking tussen de verschillende ketenpartners stimuleren en verbeteren.