Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

testpagina -

Samenstelling

In de focusgroep acute obstetrie is de gehele keten vertegenwoordigd. De meeste leden zijn tevens zelf ervaringsdeskundigen en de verzekeraars sluiten aan op verzoek. Onderstaand ziet u de partijen / functies die vertegenwoordigd zijn:

 • Gynaecologen van MUMC+, Zuyderland, Viecuri, SJG Weert, LRZ Roermond
 • Verloskundigen uit de regio’s Weert, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht
 • Vertegenwoordiging namens de Kraamzorgorganisaties in Limburg
 • Ambulance Noord en Zuid Limburg
 • Manager en stafadviseur vanuit NAZL 

Jaarplan 2018

De focusgroep acute obstetrie is voor het laatst bij elkaar gekomen op 15 september 2015. Redenen dat de focusgroep (tijdelijk) gestopt is om bij elkaar te komen is de focus op implementatie LINAZ waarvoor een aparte werkgroep is gestart. Per 1 januari 2018 is deze focusgroep herboren. Aanleiding hiertoe is een combinatie van onderstaande ontwikkelingen geweest: 

 • De implementatie van de zorgstandaard integrale geboortezorg
 • De extra aandacht voor samenwerking in de obstetrieketen
 • De behoefte aan een acute ketentraining obstetrie 

De focusgroep acute obstetrie  wil elk jaar een jaarplan maken vertaald naar concrete acties om doelstellingen te behalen. Onderstaand de thema’s voor het jaarplan 2018:

1. Acute ketentraining opzetten voor Limburg

2. Uitwerking acute hoofdstuk zorgstandaard integrale geboortezorg 

 • Delen uitwerkingen via teamsite
 • Bespreken uitwerkingen acute hoofdstuk 

3. Ketenzorgverbetering op procesniveau

Ruimte voor pilots, gastsprekers, casusbespreking, kennis en ideeën uitwisseling op procesniveau 
Dit heeft geresulteerd in:

 • Een gastspreker over het samenwerkingsinitiatief https://www.rondomzwanger.nl/
 • Witte vlekken uitwerken acute obstetrie in Limburg (door fusies en opnamestops komt borging acute geboortezorg in het gedrang)
 • Borging inrichting van een TIM voor obstetrie in Noord en Zuid Limburg 

4. Informeren door MUMC+ inzake voortgang implementatie LINAZ

 

 

Voorbeeld 2:

 • Dit is een opsomming niveau 1
  • Dit is een opsomming niveau 2
  • Dit is een opsomming niveau 2
  • Dit is een opsomming niveau 2
 • Dit is een opsomming niveau 1
  • Dit is een opsomming niveau 2
  • Dit is een opsomming niveau 2
  • Dit is een opsomming niveau 2
 • Dit is een opsomming niveau 1
Sluit de enquête