Traumazorg

Trauma overleg/Limburgs Traumachirurgisch Genootschap

Vier keer per jaar organiseert het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) het Trauma overleg. In dit Trauma overleg komen uiteenlopende onderwerpen m.b.t. traumachirurgie aan de orde zoals ontwikkelen van protocollen, onderzoeksvoorstellen, nieuwe ontwikkelingen, etc. Het trauma overleg vindt plaats van 18.00 tot 19.00 uur.

Aansluitend vindt dan het Limburg Traumachirurgisch Genootschap (LTG) plaats. Voor het LTG worden alle traumachirurgen, orthopeden, arts-assistenten en SEH-artsen en verpleegkundigen uitgenodigd van alle ziekenhuizen binnen ons verzorgingsgebied.Tijdens het LTG wordt iedere keer een ander thema belicht. Voorafgaand aan het LTG vindt een buffet plaats van 19.00 tot 19.30 uur, het LTG start om 19.30 uur.

Ten behoeve van deze bespreking kunnen patiënten aangemeld worden bij dr. Taco Blokhuis voorzitter LTG via taco.blokhuis@mumc.nl. 

Data 2018: 
- 14 maart
- 20 juni
- 26 september
- 12 december

Locatie:
De Oolderhof, Broekstraat 35
Herten-Roermond, www.oolderhof.nl