Limburgs Traumachirurgisch Genootschap

 

LTG bijeenkomst

Vier keer per jaar organiseert het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) het Limburg Traumachirurgisch Genootschap (LTG). Voor het LTG worden alle traumachirurgen, orthopeden, arts-assistenten, SEH-artsen en verpleegkundigen uitgenodigd van alle ziekenhuizen binnen ons verzorgingsgebied.Tijdens het LTG wordt iedere keer een ander thema belicht. Voorafgaand aan het LTG vindt een buffet plaats van 19.00 tot 19.30 uur, het LTG start om 19.30 uur.

Ten behoeve van deze bespreking kunnen patiënten aangemeld worden bij Jeroen Bransen voorzitter LTG via jeroen.bransen@mumc.nl

Locatie:
De Oolderhof, Broekstraat 35
Herten-Roermond, www.oolderhof.nl

Sluit de enquête