Nieuwe perspectieven in de trauma zorg: effect van concentratie op de kwaliteit van zorg

Het ZorgInstituut Nederland heeft een aantal kwaliteitsindicatoren vastgesteld voor multitraumapatiënten. Zo zal vanaf 2018 90% van de mulittraumapatiënten naar het traumacentrum vervoerd moeten worden met een volumenorm van minimaal 240 patiënten per jaar. Het is echter onduidelijk wat deze concentratie van multitraumapatiënten voor effect heeft op de kwaliteit en kwantiteit van zorg in zowel het traumacentrum als in de regionale ziekenhuizen. Daarom proberen we met behulp van dit project hier inzicht in te krijgen. Hiertoe wordt een ‘mixed-methods’ studie uitgevoerd, met kwalitatieve interviews bij zorgverleners uit de gehele keten van multitraumazorg gevolgd door een thema-avond, met patiënten t.b.v. ‘patient journeys’, vragenlijsten en prospectieve dataverzameling.

Trauma triage revisited: a prospective mixed method design study to evaluate a new prediction model with weighted criteria in prehospital trauma triage (ZonMw)

Dit project betreft de verbetering van de prehospitale triage, zodat traumapatiënten sneller in het juiste ziekenhuis terecht komen. Het primaire doel van deze studie is om de prehospitale triage m.b.v. de Trauma Triage APP (TTAPP) te vergelijken met de huidige, standaard triagemethode (LPA 8). Dit kwaliteitsverbeterproject zal 3 jaar duren, waarbij de TTAPP stapsgewijs geïntroduceerd zal worden bij verschillende Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Daarnaast wordt dit gecombineerd met kwalitatieve interviews, focusgroep discussies, ‘patient journeys’, vragenlijsten en prospectieve dataverzameling. Deze studie zal in drie regio’s van acute zorgnetwerken worden uitgevoerd (Traumacentrum Zuid-West Nederland, Spoedzorgnet Noord-Holland/Flevoland en Netwerk Acute Zorg Limburg) en heeft landelijk draagvlak van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging van Traumachirugie (NvT) en Patiëntenfederatie Nederland. Het project, gefinancierd door ZonMw Doelmatigheidsonderzoek, is op 1 december 2017 gestart.
Voor meer informatie over de Trauma Triage APP (TTAPP) www.traumatriageapp.com

Permissive weight bearing in trauma patients with fracture of the lower extremities: prospective comparative cohort study (ZonMW)

Voor dit project wordt nader onderzoek gedaan naar vroege belasting bij traumapatiënten na een fractuur van de onderste extremiteit. Het doel van deze prospectieve studie is om te kijken naar het verschil in functioneel herstel bij traumapatiënten 6 maanden na een fractuur tussen een nabehandeling met een nieuw ontwikkeld belastingsprotocol en de reguliere zorg (geen langdurige belasting of partiële belasting). Martijn Poeze is projectleider en Pishtiwan Kalmet is de onderzoeker die deze studie gaat uitvoeren. Het project, eveneens gefinancierd door ZonMw Doelmatigheidsonderzoek, is op 1 oktober 2017 van start gegaan. Begin 2018 zullen de eerste patiënten geïncludeerd worden.


 

 

Sluit de enquête